+91 96323 48888

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಂಕೇತ್ ಪೂವಯ್ಯ ಹಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ

, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಸಾವೊನೋವುಗಳಾದಾಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಹಾಗು ವಯುಕ್ತಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರೊಲಿನಿಂದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಯೋಣವೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Read More

ಭವಿಷ್ಯದ ಭವ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಕೂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಂಕೇತ್ ಪೂವಯ್ಯ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ nss ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಂಕೇತ್ ಪೂವಯ್ಯ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಬದುಕು ಹಾಗು ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಶಿಸ್ತು ಬದ್ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾದಿಸವಲ್ಲೆವೂ ಶಿಸ್ತು...

Read More

Employment

Employment is the one where each one is seeking for. Nowadays it is difficult to get employed in this competitive world. M Sanketh Poovaiah, Social Worker in Kodagu has helped the ones who are in search for. He has provided job opportunities for the merits students, needy students etc. He has also provided jobs...

Read More

Educations

Act of learning things around us is Education. It helps to deal with problems and makes your life balanced. Education is the first foremost right of every human being. It develops our skills and overall personality. If you want to be success in life Education is a must. M Sanketh Poovaiah has provided education...

Read More

Culture and sports

The future generation should put an effort to protect our culture said by M Sanketh Poovaiah. Our future generation should have a hand in protecting our culture. Our future generation should think about our society, country, politics because it’s in their hand on how the future should be. They should also think how the...

Read More

Protecting the public

psum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More

Wild animal attack Support

A lot of death has occurred due the Wild animal attack. Elephant attack incident is the one that occurs in most of the coffee estates. Many of them protested against it but some of them succeeded and some didn’t. Well, M Sanketh Poovaiah, Social Worker in Kodagu has helped a lot of family who...

Read More

Health Support

Protecting the health is the main thing. The ones who are poor and ill are unable to provide medicines. Because of this it creates a serious issue or sometimes it may cause to death. M Sanketh Poovaiah provides health support to the poor and the needy. He provides free medical camps for those who...

Read More