+91 96323 48888

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಂಕೇತ್ ಪೂವಯ್ಯ ಹಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ

, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಸಾವೊನೋವುಗಳಾದಾಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಹಾಗು ವಯುಕ್ತಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರೊಲಿನಿಂದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಯೋಣವೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Read More

samplenews2

sum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More

sample news1

sum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More